Spotlight

Nu får länstaltidningen ett nytt namn. Det är för att Taltidningen Västernorrland ofta blir sammanblandad med andra dagstidningars upplästa taltidningar. Det nya namnet är Spotlight. Verksamheterna Spotlight, Y-bladet och inläsningstjänst får också ett nytt organisationsnamn. De tre tillsammans heter nu Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst Västernorrland.
Länk: Spotlight
Källa: Spotlight – Taltidningen Västernorrland