51-2016, 23 december

Ur innehållet: ► Fritt val av hörapparat får skarp kritik av Socialstyrelsen. ► Talbokstipsen bjuder på en ödesdiger brand och en förbjuden bröllopskyss. ► Hör reportaget som vann Guldkassetten – om Mirjanas väg till Himalaya – igen! ► Fina priser att vinna i årets ljudliga jultävling, som har Bob Dylan…

Länk: 51-2016, 23 december
Källa: Skånes Taltidning

50-2016, 16 december

Ur innehållet: ► Snart kommer ett nytt sätt lyssna på Skånes Taltidning: i dagstidningsspelaren. ► Skånes Taltidning fyller 50 år. Vi hör hur det lät förr, på rullband och kassett. ► En krog och affär för möss har öppnat i Malmö och uppmärksammas globalt. Men hur är det med tillgängligheten?…

Länk: 50-2016, 16 december
Källa: Skånes Taltidning

På språkkafé

Kommunikation och kulturutbyte över en avspänd fika. Det är vad många nyanlända och andra med svenska som andraspråk kan behöva. Med samlade ideella krafter är det precis vad som erbjudits på språkkaféet i Gotlandssalen under hösten.

Länk: På språkkafé
Källa: Läns- och Riksnytt

49-2016, 9 december

Ur innehållet: ► Trelleborg avbryter färdtjänstupphandling efter miss i det egna underlaget. ► Förra statsrådet och SRF- ordföranden Bengt Lindqvist är död, blev 80 år. ► Kläder som luktar och låter ska ge mode bortom synen. ► Dyrare att åka buss i städerna och ny tågstation i Marieholm, från 11:e…

Länk: 49-2016, 9 december
Källa: Skånes Taltidning

Bengt Lindqvist död

Bengt Lindqvist, nestor i kampen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har gått bort, 80 år gammal. Han var ordförande i Synskadades Riksförbund 1975-1985, i De blindas världsråds rehabiliteringskommitté 1974-1981 och han var Europas förste blinde minister som biträdande socialminister mellan 1985 och 1991, bland annat. En riktig legendar med…

Länk: Bengt Lindqvist död
Källa: Skånes Taltidning

48-2016, 2 december

Ur innehållet: ► Guldkassetten, priset för årets bästa taltidningsreportage till Skånes Taltidning. ► Tillgängligheten i Sjöbo har blivit mycket bättre –attitydförändring ligger bakom. ► Datorvanan brister bland Skånes synskadade, men självhjälp kan kanske väcka intresset. ►Appen Wayfindr guidar synskadade i Londons tunnelbana – och kanske snart i hus nära dig.…

Länk: 48-2016, 2 december
Källa: Skånes Taltidning