Välj en sida

Historia i 3D

Med 3D-teknik kan museiföremål bli tillgängliga för alla. Som Gustav Vasas hjälm på bilden, utskriven i miniformat.

Länk: Historia i 3D
Källa: Läns- och Riksnytt