Välj en sida

Möte med många frågor

SRF-distriktets årsmöte präglades, som få tidigare möten, av debatt och av frågor från ombuden. Maria Fälth (KD) var mötets ordförande. På bilden tillsammans med distriktets ordförande Karin Hjalmarson (till höger).

Länk: Möte med många frågor
Källa: Läns- och Riksnytt