Välj en sida

Populär frågestund

Många passade på att ställa frågor i vitt skilda ämnen vid årsmötets frågestund med distriktets ombudsmän.

Länk: Populär frågestund
Källa: Läns- och Riksnytt