Välj en sida

Tillgängligt naturreservat

Naturreservatet Garnudden i Salems kommun ska bli mer tillgängligt med ledstråk längs promenadstigen. Projektledaren Emmatora Alfin berättar om planerna.

Länk: Tillgängligt naturreservat
Källa: Läns- och Riksnytt