Välj en sida

Om krisen eller kriget kommer

Snart är det dags för Krisberedskapsveckan. Så görs den stora informationssatsningen tillgänglig.

Länk: Om krisen eller kriget kommer
Källa: Läns- och Riksnytt