Vill du veta mer om transkribering av intervjuer?

Om du ska utföra någon form av intervju i forskningssammanhang, till exempel, så behöver den oftast transkriberas för att du ska få nytta av den. Ett alternativ är då att beställa transkribering online. Man kan då vara säker på att det blir rätt utfört. Den här typen av jobb kräver en…

Länk: Vill du veta mer om transkribering av intervjuer?
Källa: Taltidningen Västmanland