Välj en sida

51-2016, 23 december

Ur innehållet: ► Fritt val av hörapparat får skarp kritik av Socialstyrelsen. ► Talbokstipsen bjuder på en ödesdiger brand och en förbjuden bröllopskyss. ► Hör reportaget som vann Guldkassetten – om Mirjanas väg till Himalaya – igen! ► Fina priser att vinna i årets...

50-2016, 16 december

Ur innehållet: ► Snart kommer ett nytt sätt lyssna på Skånes Taltidning: i dagstidningsspelaren. ► Skånes Taltidning fyller 50 år. Vi hör hur det lät förr, på rullband och kassett. ► En krog och affär för möss har öppnat i Malmö och uppmärksammas globalt. Men hur är...

På språkkafé

Kommunikation och kulturutbyte över en avspänd fika. Det är vad många nyanlända och andra med svenska som andraspråk kan behöva. Med samlade ideella krafter är det precis vad som erbjudits på språkkaféet i Gotlandssalen under hösten. Länk: På språkkafé Källa: Läns-...

Om nya Syncentralen

För första gången sedan det stod klart att det blir Sodexo AB som tar över driften av Stockholm Syncentral berättar ansvarig chef vad besökarna kan förvänta sig. Länk: Om nya Syncentralen Källa: Läns- och...

Brandsäkerhet i hemmet

Så här i juletid tror många att levande ljus är den vanligaste orsaken till brand i hemmet. Det är det inte. Brandingenjör Lars Brodin berättar om faror och förebyggande. På bilden sitter han intill en elektrisk julstake; brandsäkert och bra. Länk: Brandsäkerhet i...