Välj en sida

2-2017, 13 januari

Ur innehållet: ► Dålig syn gör var femte bilist trafikfarlig. ► Skånska kommuner ännu långt ifrån tillgängliga. ► Forskning om mentala bilder hjälper syntolkar. ► Ledarhundar nu välkomna på arenan i Lund. Fortsätt läsa 2-2017, 13 januari

Länk: 2-2017, 13 januari
Källa: Skånes Taltidning