Välj en sida

Parasport på nyordslistan

Nu är ordet parasport att betrakta som etablerat i det svenska språket. Det har Språkrådet bestämt.

Länk: Parasport på nyordslistan
Källa: Läns- och Riksnytt