Välj en sida

Ny smart mobil

Iphone är den smarta mobiltelefon som används av flest med synnedsättning, men det finns intressanta alternativ.

Länk: Ny smart mobil
Källa: Läns- och Riksnytt