Välj en sida

Gör plats

Personer med funktionsnedsättning tar plats i ny reklamfilm på tv. Vilken bild är det som förmedlas?

Länk: Gör plats
Källa: Läns- och Riksnytt