Välj en sida

"Många är nöjda"

Det visar en undersökning bland punktskriftsanvändare. Den visar också hur snabbt tjänster för personer med synnedsättning har digitaliserats.

Länk: "Många är nöjda"
Källa: Läns- och Riksnytt