Välj en sida

Bristande tillgänglighet i ny bussterminal

När nya bussterminalen vid Slussen planerades var ambitionsnivån hög när det gäller tillgänglighet, men sent i byggprocessen gjordes ändringar som gör det svårt för personer med synnedsättning att hitta rätt.

Länk: Bristande tillgänglighet i ny bussterminal
Källa: Läns- och Riksnytt