Välj en sida

Monumental konst

30 ton skulptur har transporterats från Barcelona till Djurgården inför Jaume Plensas utomhusutställning som invigs den 9 juni. Galleristen Sara Sandström Nilsson står framför en av de sju meter höga ansiktsskulpturerna på bilden.

Länk: Monumental konst
Källa: Läns- och Riksnytt