Välj en sida

”En vänlig kör”

Vi är med när Enskede indiekör repeterar med körledaren Cecilia Åslund.

Länk: ”En vänlig kör”
Källa: Läns- och Riksnytt