Välj en sida

Att få uppleva havet

Hissade segel prasslade i sommarvindarna när barn och ungdomar på sommarläger gick till sjöss.

Länk: Att få uppleva havet
Källa: Läns- och Riksnytt