Välj en sida

Enkelt och anpassat

Vi har tittat närmare på ett nytt hjälpmedel för personer med synnedsättning.

Länk: Enkelt och anpassat
Källa: Läns- och Riksnytt