Välj en sida

Otillgängliga val

Problemet med valhemlighet för personer med synnedsättning kvarstår. Och ingen direkt lösning finns i sikte, enligt SRF.

Länk: Otillgängliga val
Källa: Läns- och Riksnytt